2014.05.22

VIVALA GARDEN さいたま新都心けやき広場 音響制作一式

さいたま新都心けやき広場にて行われたVIVALA GARDENで音響制作一式を行いました。